Wanneer uit bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van een ernstige verontreiniging, dient in de meeste gevallen een bodemsanering uitgevoerd te worden. In goed overleg met de opdrachtgever en afhankelijk van de verontreiniging, wordt er een plan van aanpak, een saneringsplan of een BUS melding (Besluit Uniforme Saneringen) opgesteld. Door de ruime ervaring met bodemsaneringen onderscheidt Lagemaat Sloopwerken B.V. zich, in het duidelijk beschrijven van complexe situaties en het bedenken van passende en praktische uitvoerbare maatregelen.  Daarnaast kunnen er onverwachte zaken aan bod komen, zoals het saneren van (boven/ ondergrondse) tanks, het slopen van een bouwwerk of liggen er leidingen in de grond, ook deze werkzaamheden vallen onder expertise van Lagemaat Sloopwerken B.V.

Een bodemsanering  vergt een gedegen aanpak en specialistisch kennis. Gedurende de voorbereiding, uitvoering en nazorg van het traject, wordt de opdrachtgever volledig geïnformeerd over de actuele stand van zaken en de eventueel te nemen keuzes. Lagemaat Sloopwerken B.V. is gespecialiseerd in bodemsaneringen en voert deze geheel uit volgens de geldende normen. Wij zijn gecertificeerd conform BRL SIKB 7000. Hiermee heeft u de garantie dat alle werkzaamheden conform de geldende wet- en regelgeving worden uitgevoerd.
Onze werkzaamheden worden vooraf helder naar u gecommuniceerd, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Lagemaat Sloopwerken werkt uitsluitend met een modern machinepark en vakbekwame hoog opgeleide medewerkers in de branche.
Kortom, uw bodemsanering is bij Lagemaat Sloopwerken B.V. in specialistische handen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een adviesgesprek met één van onze medewerkers.