Bij Lagemaat Sloopwerken B.V. staat kwaliteitszorg, arbeidsomstandighedenzorg en milieuzorg hoog in het vaandel en liggen ten grondslag aan alle uit te voeren werkzaamheden binnen onze organisatie. Ons kwaliteitsbeleid is dan ook gericht op het waarborgen van de continuïteit hiervan. Momenteel hebben wij (als één van de weinige in onze branche) een zestal certificaten in ons bezit, te weten:

SVMS-007 is een richtlijn voor veilig en milieukundig slopen en heeft betrekking op de uitvoering en voorbereiding van het sloopproces. Tevens is de afzet van vrijkomende materialen hierin vastgelegd en de veiligheid op de werklocatie.

SC530 is een procescertificaat voor het saneren van asbesthoudende materialen.

SIKB 7000 is een certificaat omtrent begeleiden en uitvoeren van bodemsaneringen en de algehele werkvoorbereiding, te denken aan veiligheidsplannen, e.d.

BRL 2506 procescertificaat voor het recyclen van menggranulaten t.b.v. hergebruik.

ISO 9001:2008 algemeen overkoppelend certificaat gericht op continue verbetering van de diverse processen en het in kaart brengen van risico’s en kansen.

VCA** certificaat omtrent de veiligheid op de werkvloer dit houdt o.a. in dat er  maandelijks overleggen plaatsvinden, risicovolle gebeurtenissen worden in kaart gebracht en zoveel mogelijk verkomen. Noodzakelijk gezien de toch wel ‘risicoverhoogde’ werkzaamheden in onze branche.

Erkend leerbedrijf (opleidingsniveau):
Binnen onze organisatie bieden wij jongeren de plaats om een opleiding te volgen, in onder ander de volgende sectoren: machinaal grondverzet en/of sloopwerk, asbestsaneringen en bodemsaneringen. Op deze wijze geven wij jongeren de kans zich te ontplooien en door te groeien binnen onze organisatie.

Modern Machinepark:
Lagemaat Sloopwerken B.V. beschikt over een modern machinepark zodat al onze werkzaamheden volgens de laatste milieueisen en veilig kunnen worden uitgevoerd.

 

Toekomstgericht met milieu, kwaliteitszorg en arbeidsomstandighedenzorg hoog in het vaandel. Dit is waar Lagemaat Sloopwerken B.V. voor staat.